Onsdag 27. oktober 2021 kl. 20.40

Bond-fansen Eiriks egne bilder fra trolig innspillingsted for «Bond 25»


Eirik Engelien sikret seg bilder av et mulig innspillingsted for en kommende film lenge før lokal- og rikspresse.

Allerede helgen 16.–17. februar 2019 var Engelien oppe i skogsområdene ved Nittedal, hvor Langvannet i Hakadal ligger.

Her driver de og setter opp en hytte og det er måkt frem en vei på isen som kanskje er ment for bilkjøring.

Det er også laget en parkeringsplass og plass til flere brakker for overnatting.

Det forteller Eirik Engelien, som er med i Den norske James Bond-klubben (JAMESBOND.no).

– Jeg har hørt at det skal spilles inn en sekvens i Nittedal oppi skogen i mars, sier han.

– Hva så du mer?

– Huset som de har bygd så ut som det sto på noe meier/ski. Det ble ihvertfall trukket av en traktor på isen. Jeg møtte en vakt der. Det eneste han kunne si var at det skulle filmes her.

Eiriks bilder gir oss assosiasjoner til en scene fra «The Living Daylights» hvor Bond og Bond-piken suser avgårde ut i et skogsområde og en isbelagt innsjø  i daværende Tsjekkoslovakia og med et nødskrik klarer å rømme til Østerrike.

Både Langvann og Elvann i Nittedal kommune nevnes i en søknad fra grunneier fra Løvenskiold-Vækerø til kommmune og fylkeskommunen.

Hakadal er et sogn i Nittedal i Akershus, med Hakadal kirke som soknekirke. Sognet grenser i sør til sognet Nittedal, i øst til Gjerdrum i Gjerdrum og Holter i Nannestad, i nord til Nannestad i Nannestad og Harestua i Lunner og i vest til Vestre Aker i Oslo.

Fra Langvann i Nittedal. Foto: Eirik Engelien. © JAMESBOND.no

Ifølge lokalavisen Varingen får folk som ferdes på stedet beskjed om å «passe sine egne saker».

VG har også dratt dit. De så vakter fra sikkerhetsselskapet ProSec på stedet. Alle VG spør i sakens anledning svarer «ingen kommentar», og da er vel alt som det skal være når det gjelder hemmelige agenter.

«Bond 25» har fått en støtte via insentivordningen til Norsk filminstitutt, på nærmere 50 millioner kroner. Dermed skal ca. 200 millioner kroner brukes på innspillingen her i landet. De som får tilskudd kan få refundert inntil 25 prosent av utgiftene.

Fra Langvann i Nittedal. Foto: Eirik Engelien. © JAMESBOND.no

Fra Langvann i Nittedal. Foto: Eirik Engelien. © JAMESBOND.no

JB / 22.02.2019